ПРАВЦИ  И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА

Правци развоја туризма се заснивају, пре свега, на искоришћењу прелепе природе, реке Пчиње, обиљу културно верских објеката и споменика, манифестација које су већ заживеле, погодних терена за лов и риболов, прелепих села и пејзажа за развој сеоског туризма. Такође, изградња спортско – рекреативног центра у Трговишту ће допринети развоју спортско-рекреативног туризма.


Манифестацијски туризам –
догађаји којио се организују једном у току године.

 • „Дани Преображења“
 • Џипијада Трговиште

Задаци: Проширење и унапређење постојећег стања.

Циљеви и ефекти:

 • Друштвени/културни значај – очување и промоција традиције и културне баштине;
 • Извор прихода;
 • Ангажовање локалних ресурса;
 • Промоција саме дестинације, локалне културе и друштвених вредности, промоција средине, региона и државе.


Сеоски туризам-
покретач руралног развоја.

Циљеви и ефекти:

 • Очување локалне традиције, културе и обичаја;
 • Подстиче развој пољопривреде;
 • Подстиче развој занатства;
 • Даје шансе за нову пословну прилику младима чиме се смањује тренд напуштања села и одласка у град.

Задаци:

 • Стварање амбијента за развој сеоског туризма;
 • Уређење инфраструктуре;


Планински туризам

Искоришћавање прелепих планинских амбијената у циљу привлачења што већег броја посетилаца.

Стварање амбијента за организовање: пешачких тура, планинарења, јахања, планински бициклизам, мото крос, параглајдинг, брање лековитог биља и сл.

 


Екотуризам

Еколошки одговорно путовање и посете у релативно очувана подручја ради уживања у природи и пратећим садржајима уз обавезно унапређење заштите природе.


Ловни туризам

Представља кретање и активан боравак туриста-ловацау специфичном природном амбијенту-ловишту ради одстрела и рекреације. Током тих активности остварују се следећи ефекти:

 • Искоришћење смештајних капацитета;
 • Ванпансионска потрошња;
 • Промоција окружења и дестинације;
 • Приходи од цене одстрела и трофеја;
 • Приходи од најма опреме, оружја и ловачких паса;
 • Приходи од најма специјалних полигона за обуку ловачких паса (гатара);

Задаци које треба испунити за развој ловног туризма:

 • Уређивање ловишта;
 • Узгој дивљачи;
 • Побољшање и уређење смештајних капацитета;
 • Садржаји за културно-забавне, рекреативне, едукативне активности;
 • Организовање лова;
 • Побољшање угоститељских услуга;
 • Организовање транспорта до самих ловишта;
 • Обезбеђење преводилачких услуга за иностране ловце-туристе;
 • Промоција путем веб сајта, друштвених мрежа, преко ТОС-а, кроз учешће на сајмовима.


Риболовни туризам –
спортски и комерцијални

Искоришћење реке Пчиње са притокама кроз организованих активности везаних за риболов.

Ефекти и циљеви:

 • Искоришћење смештајних капацитета;
 • Ванпансионска потрошња;
 • Промоција окружења и дестинације;

Предуслови за развој риболовног туризма:

 • Уређење река;
 • Порибљавање река;
 • Уређење риболовних стаза;
 • Побољшање и уређење смештајних капацитета;
 • Садржаји за културно-забавне, рекреативне, едукативне активности;
 • Обезбеђење преводилачких услуга за иностране риболовце-туристе;
 • Предузимање мера за одрживо коришћење рибљег фонда;
 • Промоција путем веб сајта, друштвених мрежа, преко ТОС-а, кроз учешће на сајмовима.


Верски туризам

Верски туризам представља свако путовање мотивисано религијским разлозима. Уз адекватно уређење прилазних путева, уређење самих објеката и уцртавање у туристичку мапу, општина Трговиште, са бројним верским објектима и споменицима може активно учествовати у привлачењеу туриста.


Спортско-рекреатвни туризам

Изградња спортско-рекреативног центра у Трговишту би умногоме допринела привлачењеу туриста заинтересованих за овај вид одмора и рекреације. Израда пројектно техничке документације је у току и у наредном периоду би требало да се реализује овај пројекат.


Етно туризам

Локална самоуправа и Туристичка организација су, као један од циљева проширења туристичке понуде, узели активно учешће у изради плана за изградњу етно комплекса на локалитету „Вражји камен“ у селу Доња Трница, надомак Трговишта.