Трговиште, 4. и 5. фебруар, 2020. године

      У згради Центра за културу у Трговишту, 04 и 05. фебруара 2020. године, одржане су радионице са заинтересованим странама на локалном нивоу у циљу израде Програма развоја туризма општине Трговиште 2020-2025. године

      Радионицу је отворио и присутнима се захвалио на учешћу Срећко Димитријевић, дипл. економиста, директор, Туристичке организације општине Трговиште. Потом су поздравили присутне и започели са радом представници Агенције „Саветник у туризму“ ангажовани на изради Програма развоја туризма општине Трговиште 2020-2025 године. Уследило је појединачно представљање на радионици.

      Првог дана радионице модератори су у сарадњи са присутним радили на припреми израде SWOT анализе у циљу утврђивања слабости, предности, могућности и претњи даљег развоја туризма у Трговишту.

      Након радионице представници Агенције „Саветник у туризму“ су у пратњи Срећка Димитријевића, дипл. економисте, директора, Туристичке организације општине Трговиште, Милоша Ђорђевића, дипл. правника, запосленог у општини Трговиште и Катарине Станојковић, запослене у  Туристичкој организацији општине Трговиште, обишли терен, односно, туристичкее потенцијале од значаја за припрему Програма развоја туризма општине Трговиште 2020-2025. године.

      Другог дана радионице уз учешће заинтересованих страна утврђени су основни елементи за израду визије, мисије и циљева развоја туризма општине Трговиште и диференцирани туристички производи у циљу сагледавања могућности њиховог даљег развоја и одређивања адекватне маркетиншке стратегије за њихово боље тржишно позиционирање.

      Резултати радионица су од посебног значаја за сагледавање тренутног стања развоја туризма, (израду ситуационе анализе), прогнозу раста и развоја као и мера и инструмената за спровођење стратешких циљева у развоју туризма ове општине.

      Радионицама је присуствовало 30 представника заинтересованих страна из сектора туризма, привреде и пољопривреде, као и урбанизма и културе на нивоу локалне самоуправе, али и представника предузетништва и удружења са територије општине Трговиште. Заступљеност јавног и цивилног сектора је значајно допринело квалитетној бази за емпиријска истраживања од важности за израду Програма развоја туризма општине Трговиште 2020-2025 године. Попуњено је и обрађено 20 евалуационих упитника, чији резултати потврђују да је радионица оцењена највишим оценама од стране учесника.

 

Резултати евалуационих упитника

Број питања из упитника Просечна оцена
1. Садржај радионица          5,00
2. Ток и структура радионица                5,00
3. Коришћење методе и технике рада 5,00
4. Компетентност модератора 5,00
5. Логистика (временска организација, трајање програма, место радионице) 5,00
6. Генерална оцена 5,00

Скала оцењивања1-5 (1-min.; 5-max.)

 

7. Најважније са радионица од којих ћу имати користи у свом будућем раду:

Издвојена су следећа запажања:
– Методе и технике рада
– Нове идеје за предузетништво
– Интерактивност у раду
– Размена идеја
– Нове идеје и сазнања
– Подстицање и размишљање о приватном бизнису
– Сазнања о предностима општине Трговиште
– Шансе за запошљавање у туризму
– Пренос знања, презентација и упућивање у проблематику
– Шансе за унапређење туризма
– Учење
– Добри савети и идеје
– SWOT анализа као алат
– Добар однос учесника и предавача
– Корисна едукација за развој туризма
– Изузетна однос предавача према учесницима
– Одличан групни рад

8. Савети, критике, предлози за побољшање радионица:
– Велико искуство предавача

 

Напомена:

У Прилогу овог Извештаја је Листа учесника са радионица.

 

10.02.2020.                                                                                                                                         Модератор радионице:

                                                                                                           Агенција Саветник у туризму

 

__________________________________________________________________________________

 

ПРИЛОГ

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 2020-2025

СПИСАК УЧЕСНИКА РАДИОНИЦА

ТРГОВИШТЕ, 04-05.02.2020. ГОДИНЕ

 

 1. Александар Велиновић, секретар, Спортски савез, Општина Трговиште
 2. Александар Стошић, угоститељ, „Јakovfood“, ПГ Стошић, Трговиште
 3. Бојан Ђорђевић, члан општинског већа, општина Трговиште
 4. Бранкциа Антић, Удружење жена – Пчињанке, Трговиште
 5. Горан Вечичковић, ЛУ – Пчиње
 6. Давор Митровић, извршни директор, ЈП Трговиште
 7. Донка Смиљковић, саветник, општина Трговиште
 8. Драган Ђорђевић, угоститељ, ресторан – Филип Други, Трговиште
 9. Драгослав Петровић, Канцеларија за локални економски развој, Трговиште
 10. Ивана Арсић, радник, Јавно предузеће – Комуналац, Трговиште
 11. Игор Костић, референт за рачуноводство, Туристичка организација општине Трговиште
 12. Јасмина Арсић, Удружење жена, Трговиште
 13. Катарина Станојковић, радник, Туристичка организација општине Трговиште
 14. Марија Томић, административни радник, Туристичка организација општине Трговиште
 15. Марина Стојковић, члан општинског већа, Трговиште
 16. Марина Стошић, референт, Туристичка организација општине Трговиште
 17. Милица Крстић, сарадник председника општине, Трговиште
 18. Милош Велиновић, већник за туризам, општина Трговиште
 19. Милош Ђорђевић, дипл. правник, општина Трговиште
 20. Милош Смиљковић, референт, Туристичка организација општине Трговиште
 21. Милош Спасић, грнчар, Грнчарска радња „Спале“
 22. Милош Стефановић, одборник, општина Трговиште
 23. Миљана Златковић, председник управног одбор Туристичке организације општине Трговиште
 24. Небојша Антић, директор, Земљорадничка задруга – Трипошница, Трговиште
 25. Саша Дојчиновић, в.д., Канцеларија за младе, Трговиште
 26. Славица Ђорић, административни радник, Туристичка организација општине Трговиште
 27. Слађан Станојев, директор, Народна библиотека „Антоније Поповић“
 28. Смиља Бојковић, председница КУД – Перваз
 29. Срећко Димитријевић, дипл. економиста, директор, Туристичка организација општине Трговиште
 30. Станисављевић Никола, етно музичар, Дом културе, Трговиште